content top
Sporządzanie analizy obrotów – co warto wiedzieć?

Sporządzanie analizy obrotów – co warto wiedzieć?

Regularne, prawie codzienne analizowanie wyników finansowych firmy jest bardzo ważnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu możemy ustrzec się przed wieloma trudnościami i problemami, chociażby takimi jak brak płynności finansowej czy zbyt duże zadłużenie.

Analiza obrotów

Analiza obrotów to inaczej zestawienie obrotów i sald, czyli tzw. obrotówka. Tak naprawdę to lista wszystkich figurujących na kontach salt debetowych i kredytowych po tym, jak przenieśliśmy je z poszczególnych ksiąg. Zazwyczaj wykorzystując metodę podwójnego zapisu sporządza się je tak, aby suma sald debetowych była równa sumie sald kredytowych.

pracownicy omawiają analizę obrotów

Wykorzystując to narzędzie w prosty sposób jesteśmy w stanie sprawdzić arytmetyczne zbilansowanie pozycji, w których to my jesteśmy komuś winni jakieś zobowiązania, z pozycjami, w których oznaczone jest to, co mamy. Jeżeli takiej równowagi nie ma najczęściej wynika to z błędów. Zdarza się, że takie problemy wynikają z pominięcia jakiś pozycji lub ich błędnego wprowadzenia.

Analiza obrotów to ważny element podczas zamykania ksiąg przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Należy jednak pamiętać, że nie gwarantuje ona tego, że księgi prowadzone są poprawnie. Nie daje nam również pewności, że zarejestrowano wszystkie transakcje. Bardzo często analiza obrotów jest częścią bieżącego wewnętrznego raportowania.

Do czego służy analiza obrotów?

analiza obrotów na tablecie

Analiza obrotów pozwala nam być na bieżąco z sytuacją finansową naszego przedsiębiorstwa. Pełni ona również funkcję kontrolną. Zestawienie obrotów i sald sprawdza poprawność zapisów pod względem równowagi bilansowej. Z tego powodu często nazywane jest bilansem próbnym. Tak naprawdę jest to nasz punkt wyjścia, by stworzyć sprawozdanie finansowe, a zwłaszcza bilans oraz rachunek zysków i strat.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy to, że zestawienie obrotów i sald się zgadza, nie oznacza w 100%, że nasze księgi prowadzone są poprawnie. Jednak pozwala wykryć wiele błędów, jak chociażby podwójne księgowanie po tej samej stronie kont lub podwójne księgowanie po różnych stronach kont, ale w odmiennych sumach. Dzięki analizie obrotów można też wykryć błędy rachunkowe w obliczaniu obrotów kont lub w obliczaniu sald. Dzięki niej zauważymy również jeżeli operacja zostanie zaksięgowana tylko na jednym koncie, bez zapisu przeciwstawnego.

Oprócz wykrywania błędów analiza obrotów ma funkcję informacyjną i sprawozdawczą. To dzięki niej mamy informacje o stanie poszczególnych składników majątku i kapitału.

Czego nie da się wykryć wykorzystując analizę obrotów?

Omówienie jak robić analize obrotów

Wiele osób może się zastanawiać jakich błędów nie da się wykryć za pomocą analizy obrotów. Przede wszystkim nie sprawdzimy dzięki niej kompletności ewidencji. Jeżeli jakieś operacje gospodarcze nie zostały ujęte w księgach rachunkowych to nie zauważymy tego. Co więcej może nam umknąć zdublowanie ewidencji, czyli wielokrotne ujęcie tej samej pozycji w księgach rachunkowych. Jeżeli jakaś operacja zostanie zaksięgowana na niewłaściwych kontach lub na niewłaściwych stronach kont, ale zostanie zachowana zasada podwójnego zapisu to również nie wykryjemy tego w analizie obrotów. Możemy też nie zauważyć księgowania niewłaściwych kwot operacji.

Analiza obrotów to bardzo przydatne narzędzie, które pozwala nam być na bieżąco z finansami naszej firmy. Przydaje się ona przy bieżącym raportowaniu, ale jest również bardzo ważna podczas tworzenia sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg. Pomimo tego, że nie sprawdzimy tą metodą w całości poprawności naszej księgowości to pozwala ona wykryć naprawdę wiele błędów. W przygotowaniu analizy obrotów pomoże wam Kancelaria radcy Prawnego Teresy Śmietanki świadcząca kompleksowe usługi z zakresu doradztwa podatkowego oraz księgowego w Warszawie

 

Comments are closed.